วิธีการสั่งซื้อสินค้า  
 
 
สินค้า
 
 

 รุ่น AID : A   

เครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์เล็กเเบบ A

ใช้สำหรับดมยาสลบสัตว์เล็ก เช่น สุนัข เเมว โดย Vaporizer มีให้เลือกทั้งเเบบ Key Fill เเละ Funnel Fill
ตามชนิดของยาสลบ Isoflurane เเละ Sevoflurane

฿ 0.00 บาท


1. ลักษณะทั่วไป
 •  เป็นเครื่องดมยาสลบสำหรับใช้ในสัตว์เลี้ยง สะดวกในการใช้งานในโรงพยาบาลสัตว์
 •  สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยมีขาตั้งพร้อมล้อลาก
 •  ระบบส่งก๊าซสลบเข้าสู่ตัวสัตว์เป็นแบบ Vaporizer – out of circuit ( VOC)
2. ลักษณะเฉพาะ
 • อุปกรณ์ ควบคุมการระเหยของก๊าซสลบ ( Vaporizer )   เป็นแบบเฉพาะสำหรับยาสลบชนิด Isofurane มีคุณสมบัติตั้งแต่ Tec 3  ขึ้นไป และส่วนเติมยามีลักษณะเป็น Key fill
 • สามารถทำให้เกิดระบบปิดได้ โดยสมบูรณ์ ไม่มีการรั่วของก๊าซสลบ หรือกระแสของก๊าซสลบสวนทาง
 • มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับท่อก๊าซออกซิเจนและมีท่อเชื่อมระหว่างท่อก๊าซของตัวเครื่องเข้ากับถังออกซิเจนและมีข้อต่อพร้อมเสร็จ
 • ตัว เครื่องมีขาตั้ง สามารถเลื่อนไป มา ได้สะดวกในขณะทำงานพร้อมกับมีชุดกำจัดก๊าซ (Scavenger ติดตั้งมาด้วย และสายส่งก๊าซเสียออกนอกห้อง)
 • มีอุปกรณ์สำหรับครอบจมูกสัตว์ (MASK) ในการดมยาสลบ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 อัน
 • CO2  absorber unit ประกอบด้วย Soda lime and canister มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป
 • มี  inspiratory valve, expiratory valve และ  Pop-off-valve or Adjustable pressure limiting valve ที่สามารถทำงานได้ดี
 • มาตรวัดความดัน ( Manometer )
 • สามารถควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 0-4 ลิตร/นาที
 • ชุดท่อนำก๊าซแบบ Rebreathing  circuit พร้อม Reservior bag ขนาดความจุ 2 ลิตร
 • มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับสัตว์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 5 กก.) 
 
3. มีเครื่องวัดอัตราการหายใจของสัตว์ขณะวางยาสลบ (APALERT)  1 เครื่อง
 • เป็นเครื่องตรวจการหายใจของสัตว์ระหว่างที่สัตว์สลบและหายใจผ่านท่อช่วยหายใจ  (endotracheal tube)
 • มีสัญญาณเสียงแสดงการหายใจแต่ละครั้ง
 • มีปุ่มควบคุมซึ่งสามารถปรับระยะของเสียงสัญญาณเตือนการหยุดหายใจนาน 10,20,30,40 และ 60 วินาที
 • มีจอภาพปรากฏตัวเลขเป็นวินาที บอกระยะเวลาระหว่างการหายใจแต่ละครั้ง
 • มีระบบสำหรับ  Reset  เครื่องใหม่
 • มีปุ่มควบคุมระดับเสียงเตือน
 • มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง ซึ่ง สามารถ recharge ได้และมีสัญญาณเตือน เมื่อแบตเตอรี่มีระดับต่ำ
 • มีอุปกรณ์สำหรับ charge แบตเตอรี่ เครื่องละ  1 ชุด

4. รับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. เครื่องดมยาสลบเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยี่ห้อ Surgi Vet โครงประกอบภายในประเทศไทย

***สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ (662)277-7597***

ดาวน์โหลดโบรชัวร์