วิธีการสั่งซื้อสินค้า  
 
 
สินค้า
 
 

 รุ่น H-0034ID : H-0034

เครื่องตรวจโลหะในกระเพาะสัตว์

  • เพื่อใช้ตรวจโคที่สงสัยว่าอาจจะกินเศษเหล็กหรือตะปูเข้าไปในท้อง
  • เครื่องตรวจสามารถที่จะบอกตำแหน่งและขนาดของโลหะที่อยู่ในกระเพาะนั้น ๆ ได้เพื่อผลในการรักษาและผ่าตัดต่อไป

฿ 54,000.00 บาท